Meny

Nomor EKP-pärm

Nomor hjälper dig att ta fram ett fungerande program i pärmformat för egentillsyn av din verksamhet. Det är du som driver företaget som är skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. 

Du ansvarar också för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller samt att dessa följs.

Kontakta oss för mer information