Meny

NomorEKP

Flexibelt webbaserat egenkontrollprogram som passar dig som vill hantera och följa upp din egenkontroll via telefon, surfplatta eller dator. Ett komplett egenkontrollprogram levereras grund anpassat med faroanalys.

Med NomorEKP får du en tydlig bild av vad som skall utföras varje vecka.
Du kan arbeta med rutiner, kontrollpunkter, checklistor och instruktioner i ljud, film och text, allt för att uppfylla ställda krav på matsäkerhet.

För att underhålla olika uppgifter i egenkontrollen kan du på ett enkelt sätt fördela arbetsuppgifter och ansvar inom verksamheten.

Journalföring och avvikelser sammanställs i rapporter för enkel redovisning.

Med NomorEKP kan du bland annat hantera:

  • Journalföring
  • Hantera avvikelser
  • Rapporter
  • Dokumentation
  • Redovisa till myndigheter och certifieringsföretag
  • Lägga till egna verksamhetsrutiner


Kontakta oss för mer information

Logga in