Meny
Bibliotek
Fåglar - Kajor/kråkor - ctl00_cph1_image

Kajor/kråkor

I Europa förekommer två underarter av kråka;


Gråkråka (Corvus corone cornix)
Svartkråka (Corvus corone corone)

Gråkråkan förekommer över hela Europa, norra Afrika och mellersta Asien. I Sverige häckar den över hela landet och är normalt stannfågel, men vid sträng köld stryker den något. Den håller helst till i skogsdungar, men även i parker och trädgårdar i närheten av människor.

Svartkråkan förekommer i en stor del av Europa och Asien. I Sverige har observationer av den ökat den senaste tioårsperioden. Om det beror på en faktisk ökning är osäkert. Svartkråkan förekommer i Sverige nästan uteslutande i sydvästra Skåne.

Längden på båda underarterna kan uppgå till 48 cm. Vingspannet kan vara 84-100 cm och vikten uppgå till 550 gram. Gråkråkan är svart på huvudet, framhalsen, vingarna, benen och stjärten. I övrigt är den askgrå. Svartkråkan är helt svart, lite glänsande i violett. Vingarna och stjärten är grönaktigt purpurglänsande. På halsryggen är fjäderspolarna synliga

Under fortplantningstiden lever kråkorna parvis, vid andra tider av året ofta i flock. Äggen är 3 till 6 till antalet. Honan ruvar ensam, men efter kläckningen vårdar båda föräldrarna ungarna. Ungarna matas även en tid efter att de lämnat boet, och äter då ofta direkt ur gapet på föräldrarna.

Kråkan är precis som många andra kråkfåglar social och läraktig. Synen, hörseln och luktsinnet är skarpa. Kråkan är allätare och har en mycket varierad kost. Den äter till exempel döda djurkroppar, sniglar, insekter, frukt, köksväxter, groende eller mogen säd, småfåglar, smärre däggdjur, fisk och fågelägg.

Mitt på dagen vilar den sig, men under eftermiddagen är den åter ute på spaning. Framåt kvällen samlas traktens kråkor och tillbringar natten i flock. Kråkan är mycket vaksam, särskilt om den är utsatt för förföljelse. Rovfåglar undgår sällan dess uppmärksamhet och förföljs under höga skrik.

När en kråka av denna anledning eller vid någon fara ger ifrån sig sitt läte samlas alla kråkor som finns inom hörhåll.