Meny
Bibliotek
Fåglar - Måsfåglar - ctl00_cph1_image

Måsfåglar

(Laridae)

Omfattar allmänt måsar, tärnor och labbar. Många människor kallar alla arterna för måsar. Fåglarna kallas stundom av kustbefolkningen även för vitfågel. Hos såväl gamla som unga fåglar är könen lika.


Till måsfåglarna räknas även labbar och tärnor. De större arterna som havstrut, gråtrut och silltrut tar ofta sjöfågelungar. Skrattmåsen och fiskmåsen kan ibland utgöra ett verksamt skydd mot kråkor och rovfåglar för häckande andarter. De bildar ett slags luftskydd.
 

Kännetecken: Måsarna och trutarna är medelstora till stora sjöfåglar med långa vingar och med övervägande vit fjäderdräkt på undersidan. De mindre arterna går under namnet måsar medan de större benämns trutar. Bland måsarna finns det en grupp som under häckningstid har mörka huvuden. Hanarna är något större än honorna. Trutarna utmärks av sina kraftiga gula näbb med en iögonfallande röd fläck på undernäbben. Runt ögat finns en färgad ring hos alla måsfågelarter.
 

Måsarna häckar både i enstaka par och i kolonier och lägger vanligen 3 ägg. Både hanen och honan ruvar. Ungarna bär till en början en dundräkt och lämnar tidigt bona. De får senare en gråspräcklig ungfågeldräkt som gradvis byts ut mot vuxendräkten.