Meny
Bibliotek
Fåglar - Skator - ctl00_cph1_image

Skator

(Pica)

Skatan har en mycket vidsträckt utbredning i hela Europa, norra och västra delarna av Asien och nordöstra Afrika. I Europa är utbredningen så gott som heltäckande och sträcker sig från Nordkap i Skandinavien ned till sydspetsarna av Spanien och Grekland. I Europa saknas den endast på Island, i nordligaste Skottland, i svensknorska fjällkedjan, nordligaste områdena av Europeiska Ryssland och på enstaka Medelhavsöar. Skatan är en stannfågel, men i Skandinavien dock även en strykfågel.


I Sverige är den vanlig i hela landet ända upp till Lycksele lappmark och mellersta Norrbotten, men saknas i norra delen av fjällkedjan och i Östersjöns mellan- och ytterskärgårdar. I Sverige förekommer det två underarter en som häckar i norra Sverige ned till södra Jämtland och en som häckar i södra Sverige. Det finns ingen tydlig karaktäristik som skiljer dem åt, vilket gör det omöjligt att skilja dem i fält.
 

Skatan har ökat i Sverige sedan 1970-talet och 2007 uppskattades antalet skator till mellan 300 000 och 700 000 par.
 

Skatan är allätare och ses ofta proviantera på marken. Den äter både animalisk och vegetarisk föda under hela året. Födan består sommartid särskilt av insekter och deras larver, daggmask, spindlar, sniglar och snäckor. Dessutom äter skatan små ryggradsdjur upp till en fältsorks storlek, exempelvis groddjur, ödlor, små däggdjur, ungfåglar och små fåglar. Skator är boplundrare som under häckningstiden på vår och försommar plundrar andra fåglars bon på ägg och ungar. Dessutom äter de under hela året as. De lever också av människans avfall och vintertid kan de även förtära exempelvis hundspillning. Frukter, fröer och svampar utgör särskilt på hösten och på våren delar av födan. Det som inte kan smältas kastas upp i form av spybollar.
 

I bebyggda områden genomsöker stadsskator kompost- och avfallshögar och äter köttrester, bröd, pasta, ost, äggskal och liknande. De täcker därmed ungefär hälften av sitt näringsbehov. Stadsskator gömmer framför allt föremål från människors omgivning (djurfoder, kompost och avfall, hundexkrementer, växtlökar). De kan även använda hålrum under takpannor för att lagra föda.