Meny
Bibliotek
Gnagare - Åkersork - ctl00_cph1_image

Åkersork

(Microtus agrestis)


Åkersorken finns i hela landet utom på Gotland. Den är till skillnad från andra gnagare enbart växtätare och skiljer sig också utseendemässigt från andra gnagare då den har en satt kroppsbyggnad, korta ben, trubbig nos och runt huvud. Öronen är nästan helt dolda i pälsen och svansen är bara ungefär en tredjedel av kroppslängden.


Åkersorken håller sig gärna till dikesrenar och tät gräsvegetation. Under vintern lever den under snön där den gör tunnlar. Boet läggs väl skyddat och isoleras med finfördelat gräs. Från april till september föder honan tre till fyra kullar med fyra till sex ungar per kull. Efter fyra veckor kan även ungdjuren fortplanta sig.
 

Närvaron av åkersorkar märker man genom jordhål och smala tunnelliknande upptrampade löpgångar i och under markvegetationen. Ofta ligger bitar av söndergnagda plantor i gångarna.
 

Den största skadan som åkersorken orsakar sker under vintern. Då kan den ringbarka fruktträd, löv och barrträdsplantor och buskar. Den når normalt ca 15 cm upp på plantor och träd men snörika vintrar kan den nå ännu högre. Speciellt allvarlig är skadegörelsen i fruktodlingar, plantskolor och skogsplanteringar där stora ekonomiska värden kan gå till spillo.