Meny
Bibliotek
ratta.jpg

Brunråtta

(Rattus norvegicus)

Brunråttan tillhör gruppen gnagare och finns nästan överallt på jorden. Den blir 20-25 cm utan svans inräknad och väger 4-5 hg. Färgen varierar från mörkt gulbrunt till gråbrun.

Brunråttan har dålig syn och hörsel dock är deras känsel välutvecklade. De kan ta sig in genom hål vars diameter är ca 15 mm eller större. Genomsnittsåldern är ca 6 månader, men enskilda brunråttor kan bli flera år. Brunråttan blir könsmogen vid 2-2,5 månaders ålder, den är dräktig i 24-25 dagar och föder 3-6 kullar om året med vanligen 6-8 ungar i varje kull, men det kan förekomma kullar med 10-12 ungar.

Brunråttan äter 10 % av sin kroppsvikt per dag och behöver fri tillgång till dricksvatten. Den är allätare men föredrar feta produkter.

De bygger sina bon på platser som ger skydd mot fiender. Råttorna rör sig oftast inom en radie 20-30 meter från boet. Utstötta brunråttor eller vid brist på föda kan de vandra långt.

Brunråttan kan trivas på de mest olikartade platser men alltid i närheten av bebyggelse och människor. Den föredrar de fuktigaste platserna i byggnader eftersom den har ett stort behov av tillgång till dricksvatten.

Däremot är brunråttan en mycket vanlig innevånare i alla våra större tätorters avloppssystem där den kan skapa problem. Där lever den av allt som kommer seglande med avloppsvattnet, som den allätare den är. Pappersmaterial använder den för att bygga bo på torrare platser. Vid råttangrepp i byggnader i tätorter rör det sig oftast om råttor som kommit in via toalettstol, löst liggande avlopps sil eller genom söndergnagda avloppsrör av pvc.

Råttan är övervägande natt och skymningsdjur, misstänksam och skygg. Ett tecken på riklig förekomst kan vara att de visar sig på dagen.

Brunråttan äter både växtdelar och djur. Döda familjemedlemmar äts upp. Kommer den åt kycklingar dödar den dessa och dra iväg med dem till boet eller någon undanskymd plats.
I likhet med möss är det söndergnagandet och nedsmuttsandet med urin och exkrementer som orsakar den största skadegörelsen. Urin och exkrementer kan innehålla sjukdomssmitta som innebär risk för människor och husdjurs hälsa.

Råttorna har en utpräglad vana att följa bestämda stråk, den väljer gärna platser med högt gräs eller annat som ger skydd. Intill byggnader följer den väggar och murar, inomhus väggar eller rör och ledningar. Syns den på öppna platser är den oftast jagad.