Meny
Bibliotek
mus.png

Skogsmöss

I Sverige finns två arter av skogsmöss den större skogsmusen och den mindre skogsmusen.

Större skogsmus

(Apodemus flavicollis)

Större skogsmusen finns i östra halvan av Europa utom den allra nordligaste delen. I Skandinavien finns den i Sverige upp till södra Norrland, i södra Finland upp till i höjd med Vasa, i hela Danmark utom några mindre öar, samt i södra Norges kustland. 

Större skogsmusen har gulbrun översida och rent vit undersida. På bröstet har vuxna djur ett gulbrunt band. Vuxna möss väger 25-50 gram. Kroppen är 9-13 cm lång, exklusive den 9,5-13,5 cm långa svansen.

Större skogsmusen är framförallt aktiv på natten. Den hoppar och klättrar skickligt, och återfinns ofta uppe i träd. Den kan som mindre skogsmusen gräva gångar i marken, där också bona är belägna, men kan också utnyttja befintliga håligheter som tomma djurbon, holkar och liknande. Vintertid kan den ofta bege sig in i mänskliga byggnader. Den lever i en mångfald olika terrängtyper, inte minst skog. I bergen kan den gå upp till åtminstone 1 850 m.

Större skogsmusen är allätare med tonvikt på vegetabilier. Stapelfödan är trädfrön, men den kan också äta örter, blad, rötter, frukt, insekter och andra leddjur, maskar, snäckor och ibland as.

Fortplantningstiden sträcker sig från april till september. Milda vintrar med god tillgång på föda kan den precis som sin mindre släkting även få ungar under vintern. Honan föder 2-4 kullar om 3-6 ungar per år. Hon är dräktig mellan 23 till 26 dagar.

 

Mindre skogsmus

(Apodemus sylvaticus)

Mindre skogsmusen har gråbrun översida, gradvis ljusnande till ljusgrått på undersidan. På bröstet har vuxna djur en gulaktig fläck. Kroppen är 6-15 cm lång, exklusive den 7-14,5 cm långa svansen. Honorna väger omkring 14 g, hanarna omkring 25 g.

Mindre skogsmusen finns i större delen av Europa utom den allra nordligaste delen. I Skandinavien finns den i Götaland och Svealand, Sydnorges kusttrakter och hela Danmark. Den saknas helt i Finland, men är införd till Island. 

Den är framförallt aktiv på natten. Mindre skogsmusen hoppar och klättrar gärna, dock ej så bra som sin större släkting. Den är även en skicklig simmare, och gräver ofta gångar i marken, där även bona brukar vara belägna. Den lever i en mångfald olika terrängtyper, namnet till trots inte främst i skog.

Mindre skogsmusen är allätare med tonvikt på vegetabilier. Stapelfödan är frön av olika gräsarter, men den kan också förtära örter, blad, rötter, frukt, svamp, insekter, maskar, snäckor och ibland as.
  

Fortplantningstiden sträcker sig från mars - april till oktober. Milda vintrar med god tillgång på föda kan den även få ungar under vintern. Honan föder upp till 4 kullar om 4-7 ungar per år. Hon är dräktig i 21 till 26 dagar. Ungarna, som väger omkring 2,5 g vid födseln, öppnar ögonen efter omkring 2 veckor, dias i 3 veckor, och blir könsmogna vid 2 månaders ålder.

Hanen bildar revir, men olika hanars revir kan överlappa varandra och de verkar inte försvaras särskilt aktivt.