Meny
Bibliotek
Gnagare - Svartråtta - ctl00_cph1_image

Svartråtta

(Rattus rattus) 

Svartråttan eller takråttan som den också kallas eftersom den är en mycket god klättrare och kommer ursprungligen från Asien. Den har dock spridit sig över stora delar av världen. Till Europa kom den under medeltiden och gjorde sig känd som smittspridare under pestepidemierna. Under 1700-talet blev dock svartråttan utkonkurrerad av brunråttan. Idag förekommer svartråttan endast sporadiskt i Sverige och då uteslutande i hamnstäder där den landat med båt.

Svartråttan är ännu mer än den bruna råttan knuten till människan och i Skandinavien förekommer den inte alls i naturen bland annat därför att den är mer värmekrävande. Svartråttan skiljer sig från brunråttan genom att den kan leva i torrare miljöer och där skapa problem för oss människor. Skulle både svartråttor och brunråttor förekomma i samma byggnad föredrar svartråttan de övre våningarna medan brunråttan huserar på de nedre.

Svartråttan är liksom brunråttan ett flockdjur. Den är inte lika fruktsam som brunråttan då den både får färre kullar och färre ungar per kull. Svartråttans spillning skiljer sig från brunråttans i det att den är kortare och smalare  (ca 10 mm långa och 2-3 mm tjocka) samt att de är tillspetsade i ändarna.