Meny
Bibliotek
Vattensork_1.jpg

Vattensork

(Arvicola terrestris)

Vattensorken finns i hela landet. Den är till skillnad från andra gnagare enbart växtätare och skiljer sig också utseendemässigt från andra gnagare då den har en satt kroppsbyggnad, korta ben, trubbig nos och runt huvud. Öronen är nästan helt dolda i pälsen och svansen är bara ungefär en tredjedel av kroppslängden. Färgen varierar från mycket ljust brun till kolsvart. Ungarna föds blinda och utan päls.

Vattensorken lever i ett underjordiskt gångsystem och orsakar skador genom att gnaga av rötterna på träd och buskar. Vattensorken föredrar fruktträd men även rotfrukter och blomsterlökar är begärliga om de kommer i sorkens väg.

Vattensorken föredrar helst kärr och gräsmark som boplats. De gräver långa slingrande gångar två till sju centimeter under markytan. Under vintern lever den övervägande under jorden medan den sommartid även vistas över jord. Boet tillreds oftast på torr och frostfri plats. Honan föder fyra kullar per år med två till fem ungar i varje kull.

Vattensorken gräver även förrådsutrymmen i anslutning till boet där den lagrar vinterfödan. Förråden rymmer normalt ett till två kilo mat men det har förekommit att man grävt fram förråd med 30 kilo mat.

Närvaro av vattensork syns på de karaktäristiska flata jordhögar som den buffar upp vid sidan av gångarna. Träd som ser oförklarligt sjuka ut eller faller omkull kan också vara tecken på vattensorkens framfart.