Meny
hus & hem
Luftanalys_hemsida_mindre.jpg

Luftanalys

Nomor utför provtagningar och analyserar din inomhusmiljö för att mäta och säkerställa bra luftkvalité.

Genom Nomors luftanalys kan du få svar på om det finns onormala halter av mikrobiella sporer eller kemiska emissioner och andra föroreningar i luften. Genom att analysera mikrobiella partiklar i luft fastställs hur mycket och av vilka arter bakterier eller mögelsvampar som är inblandade. Analysen kan indikera en skada i byggnaden.

Nomors tekniker har kompetens och erfarenhet i att bekämpa lukt och hjälper dig vidare att felsöka och åtgärda problemet.

Nomor kan även göra andra typer av provtagningar och analyser relaterat till:

  • Unken lukt
  • Kemisk eller stickande lukt
  • Plastliknande lukt
  • Övriga avvikande lukter 


Kontakta oss för mer information