Meny
hus & hem
miljoprov.png

Miljöprovtagning

 

Fordonstvätt
Att se till att vattnet som släpps ut från din fordonstvätt är så rent som möjligt är idag en självklar del av miljöarbetet. Kraven som ställs av kommunerna och reningsverken runtom i landet har skärpts åtskilligt i strävan mot en renare miljö. Nomor har lång erfarenhet av provtagning av fordonstvättar i hela landet och hjälper dig med hela processen:

●       Provtagning utförd av diplomerad personal

●       Förmedling av prover till ackrediterat laboratorium

●       Provtagningsrapport på det sätt din miljöinspektör vill ha den

 Vare sig det är tidsstyrd eller flödesproportionell provtagning som gäller i din kommun eller enligt ett föreläggande så löser vi det. Vi hjälper dig också gärna med dialogen med miljökontoret om du så önskar.

Förorenad jord
Har du hittat ett gammalt oljefat från förr på din mark och insett att du därmed just blivit ägare till ett miljöbrott? Behöver du deponera uppgrävda jordmassor men vet inte om de t.ex. innehåller tjärasfalt och är därmed osäker på hur de ska deponeras? Har du stött på en misstänkt förorening mitt i en entreprenad? Har det skett en olycka där miljöstörande ämnen har spritts i mark eller vatten?

Nomor kan snabbt vara på plats med diplomerad personal för att utifrån din situation göra en representativ provtagning. Vi samarbetar bara med ackrediterade laboratorier. Om så önskas hjälper vi gärna till med en översiktlig bedömning av era provsvar.

Spillvatten och avloppsvatten
Med hjälp av Nomor kan du ta reda på vad som finns i det vatten som släpps ut från din fastighet. Nomor har lång erfarenhet av provtagning både från livsmedelsindustri och också teknisk industri samt samarbetar med flera ackrediterade laboratorier.

Vi utför både tidsstyrda och flödesproportionella provtagningar och använder uteslutande diplomerad personal för att säkerställa representativa provtagningar av hög kvalitet. Varje provtagning har unika förutsättningar och vi skräddarsyr upplägget och de eventuella krav som ställts på din verksamhet.

Vattenprovtagning
Nomor hjälper dig med miljöprovtagning av grundvatten, recipientvatten, dricksvatten och badvatten. Vi samarbetar endast med ackrediterade laboratorier. Oavsett om du behöver hjälp med fortlöpande miljöprovtagningar i ditt kontrollprogram eller med en enstaka uppdrag så kan vi snabbt vara på plats. Idag har Nomor löpande uppdrag avseende provtagning av grundvattenrör, ytvatten från både båt och is (vintertid), recipientvatten, dricksvatten samt bassängbadvatten.