Meny

Guld (Omega)

En tjänst för dig som driver en större verksamhet eller har höga krav på din livsmedelshantering. Med Guld-avtalet ingår även utbildningar i livsmedelshygien.

Genom regelbunden kontroll och utbildning hålls hygienmedvetandet på arbetsplatsen på en hög nivå, och en grundläggande hygiennivå säkerställs. 

Avtalet omfattar:

 • 2 stycken hygieninspektioner med rapport och fotodokumentation 
 • NomorEKP eller EKP pärm*
 • 2 stycken livsmedelsprover per inspektion
 • 5 stycken rengöringsprover per inspektion
 • Hygienutbildning (en heldag)
 • Uppdateringsutbildningar á 2 timmar år två och tre
 • 4 stycken hygienkörkortsutbildningar per år
 • Dokumentation
 • Telefonsupport 
 • Förebyggande skadedjursskydd med 2 stycken inspektioner

*Vid tecknandet av 3 års avtal ingår egenkontrollprogrammet utan kostnad


Tilläggstjänster:

 • Coolguard egenkontroll med eller utan temperaturövervakning
 • Hygienkörkort – webbaserad utbildning 
 • Extra livsmedelsprover
 • Extra rengöringsprover
 • Vattenprover
 • Ljusfällor
 • Extra hygieninspektioner
 • Konsultation vid matförgiftningar


Kontakta oss för mer information