Meny

Silver (Beta)

En tjänst för dig som driver större eller mindre verksamhet och har behov av utökat stöd och uppföljning i ditt egenkontrollarbete.  

Genom regelbunden kontroll hålls hygienmedvetandet på arbetsplatsen på en hög nivå, och en grundläggande hygiennivå säkerställs. 

Avtalet omfattar:

 • 2 stycken hygieninspektioner med rapporter och fotodokumentation 
 • NomorEKP eller EKP pärm*
 • 2 stycken livsmedelsprover per inspektion
 • 5 stycken rengöringsprover per inspektion
 • Dokumentation
 • Telefonsupport 
 • Förebyggande skadedjursskydd med 2 stycken inspektioner 

*Vid tecknandet av 3 års avtal ingår egenkontrollprogramet utan kostnad


Tilläggstjänster:

 • Coolguard egenkontroll med eller utan temperaturövervakning
 • Hygienkörkort – webbaserad utbildning 
 • Lärarledda utbildningar  
 • Extra livsmedelsprover
 • Extra rengöringsprover
 • Vattenprover
 • Ljusfällor
 • Extra hygieninspektioner
 • Konsultation vid matförgiftningar


Kontakta oss för mer information