Meny
Bibliotek
Insekter i livsmedel - Kackerlackor - ctl00_cph1_image

Kackerlackor

Den tyska kackerlackan kan angripa livsmedel inte bara genom att smutsa ner och avge en otäck lukt, utan också genom att äta av det.  
Andra angreppsområden är textilier, papper och läder.

Eftersom kackerlackan förorenar och sprider smitta, kan den anses vara en sanitär olägenhet.

Kackerlackan blir 12-16 mm lång. Speciellt utsatta områden är restauranger, bagerier, livsmedelslager och sjukhus. Kackerlackan trivs bäst vid ugnar, värmerör, kylskåpsmotorer och vid andra ställen där det är mellan 25-33°C.
De är mycket ljusskygga och gömmer sig därför i mörka och trånga sprickor när de utsätts för starkt ljus, t ex på dagarna och i lampors sken.

Nymfen är cirka 3 mm lång, med en mörkgrå till svart färg. Den äter samma föda som de vuxna kackerlackorna och är lika ljusskygga. Vid infesteringar krävs ofta omfattande insatser för att få bort kackerlackorna.

Frågor och svar om kackerlackor

Hur kommer kackerlackan hem till mig?

Att transportera mat är alltid en risk, oavsett om det sker från din utlandsresa eller mataffären runt hörnet. Kackerlackor trivs i torrvaror som kryddor, mjöl och ris.

Hur vet jag om jag har kackerlackor hemma?

Kackerlackor kan vara svåra att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten, man kan ha dem hemma utan att veta om det. Ofta upptäcks de genom en unken lukt eller att man hittar döda kackerlackor eller spillning efter dem.

Sprider kackerlackan smitta?

Kackerlackan kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker (även kallad sjukhussjuka). Det illaluktande sekret som kackerlackan avger kan i vissa fall ge allergiska reaktioner.

Förebyggande åtgärder för att slippa få in kackerlackor
  • Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar bort föda för kackerlackorna. Förvara livsmedel i väl förslutna kärl eller plastpåsar.
  • Töm soppåsen ofta så att inte lukten av mat drar till sig insekter.
  • Undvik att låta husdjurens mat stå framme för länge.
    Se upp för fuktskadade områden i ditt hus, där trivs kackerlackorna.