Meny
Bibliotek

Blåhjon

(Callidium violaceum)

Blåhjon är en skalbagge och tillhör familjen långhorningar. Den förekommer i hela norden förutom island och allra längst i norr.

En fullt utvecklad skalbagge blir ca 9-15 mm och är mörkblå till violett. Blåhjonet lägger endast sina ägg i barrträd som är döende eller i timmerstockar där barken finns kvar. Larven lever av tillväxtlagret mellan bark och ved. Larven lever under torr bark av tall och gran.

Inför förpuppningen gnager larven en 3-5 cm lång gång snett in i veden. I botten av denna gång gnager den sig en kammare som förseglas med grova träspån. Här sker förpuppningen. Då varje larv endast gnager en sådan gång äventyras aldrig träets bärighet.

Bästa sättet att slippa blåhjon i byggnader är att endast ha avbarkat virke på sådana ställen som kan ta skada när blåhonet gnager sig ut.