Meny
Bibliotek
Husbock5.jpg

Husbock

(Hylotrupes bajulus)

Av de insekter som angriper virke i våra byggnader är husbocken den mest bekanta och samtidigt en av dem som kan förorsaka störst skada. Angreppen sker dolt inne i virket och leder ibland till totalförstörelse med omfattande saneringar och reparationer som följd.

Därför är en fackmannamässig besiktning av ditt hus oftast det enklaste och mest effektiva sättet att undvika obehagliga överraskningar. De flesta sakförsäkringsbolag ställer också krav på att en sådan besiktning genomförs för att de skall kunna lämna försäkring.

Husbocken lägger sina ägg i springor och håligheter i virket, företrädesvis på vindar. En hona kan lägga flera hundra ägg och då ofta på olika ställen. Efter några veckor kläcks äggen och de små larverna gnager sig in i virket. Väl inne i virket fortsätter larverna att gnaga och gör långa slingrande gångar huvudsakligen i vårveden och i fiberriktningen. Det lömska med husbockens larver är att de alltid undviker att skada virkets yta vilket gör till att angrepp kan pågå i flera år utan att upptäckas. Dessutom packar de borrmjölet i gångarna bakom sig. Därför går det inte heller att upptäcka ett angrepp genom förekomst av borrmjöl. Ett angrepp som får pågå en längre tid kan allvarligt påverka bärigheten i konstruktionen med kostsamma reparationer som följd.

Husbocken angriper virke av såväl gran som tall men aldrig virke av lövträd. Eftersom husbockslarverna är värmekrävande och äter intensivast vid en temperatur mellan 25-28 °C är klimatet på vindar ofta optimala då det där kan bli mycket varmt på sommaren.