Meny
Bibliotek

Vedsteklar

"Familjen Siricidae"

Vi har två vanliga vedstekelarter i våra skogar som är stor vedstakel ochblå vedstakel. Vuxna vedsteklar håller sig aktiva i varma och soliga dagar. De uppsöker stockar som är friska eller försvagade barrträd.

Honan lägger sina ägg med sitt kraftiga äggläggningsrör som hon använder som borr för att borra ner i barken för att kunna lägga ägg. Honan lägger mellan ett till två ägg i varje hål. När äggen kläcks börjar larverna gnaga sig fram i veden.

Man kan få in vedsteklar i huset, och det är att bygga in dem med ett trävirke som redan är angripet. Risken är liten att de sprider sig i huset eftersom det finns sällan så många larver i veden att trävirkets bärighet försvagas.