Meny
Bibliotek
Insekter som vållar obehag - Loppor - ctl00_cph1_image

Loppor

Det finns ca 50 lopparter i Sverige varav ungefär hälften kan bita människor. Varje loppart är mer eller mindre bunden till ett speciellt värddjur (människoloppa, hundloppa, kattloppa, fågelloppa etc).

Våra moderna bostäder är i allmänhet för rena och torra för att lopplarverna skall överleva. Har man många loppor i en bostad är det sannolikt djurloppor det rör sig om.

Om ett husdjur problem med loppor är det en veterinär man skall kontakta.