Meny
Bibliotek
kladesmal.gif

Malfjäril

Den vanligast förekommande malen i Sverige är pälsmal och klädesmal.

Klädesmal (Tineola bisselliella) lever av hår, dun och fjädrar. Den betraktas som ett skadedjur eftersom den har en förkärlek för yllefibrer. Pälsmal (Tinea pellionella) är malen vars larver angriper pälsar.

Malfjärliarna är små, gul eller gråfärgade, med 12-14 mm mellan vingspetsarna. Klädesmalen har okragula framvingar och ljusgula bakvingar. Pälsmalens framvingar är gråa/lergula med två små mörka punkter på och bakvingarna är askgrå.

Både klädesmalens och pälsmalens larver lever inuti ett cigarrformat rör som den tillverkar av spinntrådar och avgnagt material från underlaget. Klädesmalens larv lämnar sin kokong när den äter medan pälsmalens larv alltid bär med sig sin. Larven kan bli 10 mm.

Fjärilarna gör ingen skada utan ”boven i dramat” är larven som framförallt angriper textilier av olika slag i våra hem. Syntetiska textilier angrips endast om de är sammanvävda med naturliga djurfibrer eller om de blivit nedsmutsade. Larverna lever i kolonier där de åstadkommer stora oregelbundna hål. I och kring hålen finns spinntrådar och spinnhylsor som larverna omger sig med.

Den optimala temperaturen för malens larvutveckling är 25 °C. Honan kan lägga upp till 100 vita ägg vilka kläcks efter några dagar. Den kläckta larven spinner ett hölje runt sig för att förhindra uttorkning. Utvecklingen från ägg till fullvuxen fjäril kan ta från en månad till närmare ett år, mycket beroende på omgivningens temperatur.

Vid förvaring av kläder och textilier tvätta dem alltid innan förvaring och placera i tätförslutande påsar. Se till att dolda utrymmen te.x förråd, garderober dammsugs kontinuerligt. Var uppmärksam på kläder, mattor som du inte regelbundet använder, kontrollera dem med jämna mellanrum så undviker du framtida problem.