Meny
Matsäkerhet
Matsäkerhet - Konsulttjänster - ctl00_cph1_image

Certifieringar

Kvalitetsledningssystem

Vid en certifiering kan Nomor erbjuda kompetens inom följande standarder:

  • BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet som kan användas av alla livsmedelsproducenter
  • BRC IoP Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial för tillverkare av livsmedelsförpackningar och läkemedelsförpackningar
  • ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet för alla delar i livsmedelskedjan. Från foderproducenter, maskintillverkare, förpackningsöretag till grossister och butiker.
  • IFS – International Food Standard. Standard för alla företag som tillverkar och förpackar livsmedel. Utvecklad av tre detaljhandelsorganisationer i Tyskland, Frankrike och Italien.
  • IP Livsmedelsförädling  är standard för produktsäkerhet. Standarden för livsmedelsproducerande företag gällande deras livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.

Resultatet av ett certifierat kvalitetsledningssystem blir bland annat ett betydligt ökat kundfokus med mätbara kvalitetsmål samt minskade kostnader för ombearbetning och kassation. Hela organisationen blir tydligare med effektiva informationsvägar, där ledningen tar HACCP och matsäkerhet på största allvar. Allt detta resulterar i mer tid för förberedande kvalitetsarbete, vilket gör att brandkårsutryckningarna minskar drastiskt.

Låt oss på Nomor ge dig stöd i arbetet för att uppnå din certifiering. 

Förväntningarna på livsmedelsprodukternas kvalitet och säkerhet ökar – samtidigt som konkurrensen hårdnar. Detaljhandeln ställer också ökade krav på att deras leverantörer ska arbeta enligt olika standarder, t ex BRC Food Standard. De företag som har ett brett perspektiv på kvalitetsfrågorna får därför bäst förutsättningar att nå framgång. Förutom att inrikta sig på livsmedelssäkerhet krävs att kvalitetsfrågorna hanteras på ett strukturerat och systematiskt sätt i ett kvalitetsledningssystem.

I dagens snabba kommunikationssamhälle är det av yttersta vikt att snabbt kunna återkalla defekta produkter innan någon skada har åsamkats kunden. För att detta ska utföras effektivt krävs att det finns en testad återkallelseplan, spårbarhet och korrekt märkning.
Tillsammans med konsulter från Nomor utarbetas ett kvalitetsledningssystem, som leder till ständiga förbättringar i alla processer. Har ni redan kommit en bra bit på väg och behöver hjälp med rutiner för spårbarhet, återkallelse eller märkning hjälper vi gärna till med det.

Kvalitetsledningssystemet utvecklas gemensamt i projektform, där fokus ligger på delaktighet och styrning. Detta resulterar i ett levande och i verkligheten fungerande kvalitetsledningssystem, där personalen har rätt kunskap och känner sig motiverad att jobba efter de principer systemet ger.


Kontakta oss för vidare information