Meny
Matsäkerhet
Matsäkerhet - Hygieninspektioner - ctl00_cph1_image

Hygieninspektioner

Nomor kan utföra hygieninspektioner, där vi går igenom processer, lokaler, utrustning, flöden samt utemiljö. Syftet är att hitta brister som kan påverka kvaliteten negativt samt att komma med förslag på hur dessa kan åtgärdas.

Inspektionen följer en särskild checklista och utförs av personal med livsmedelshygienisk utbildning. Resultatet av utförda hygieninspektioner dokumenteras i en rapport med fotodokumentation på avvikelser samt redovisas muntligt till utsedd kontaktperson hos er.

Nomors hygieninspektioner ger ett gott stöd i det praktiska arbetet med inspektioner, provtagning och kontroller. Genom regelbunden kontroll och uppföljning hålls hygienmedvetandet på arbetsplatsen på en hög nivå.

Kontakta oss för mer information