Meny
Miljö & Kvalitet
Miljö & Kvalitet - Vårt kvalitetsarbete - ctl00_cph1_image

Kvalitetsarbete

Ett bolag - en organisation - vi äger driften till 100%

Det gör att vi har kontroll i hela värdekedjan – från leverantör till kund – vilket gör att vi kan ta ansvar för vårt kvalitetsarbete. 

Att integrera miljö- och kvalitetsarbetet i vår verksamhet är självklart för oss. Detta ger oss förutsättningar för att utveckla vår verksamhet mot högre effektivitet och större kundnytta. Genom vårt ledningssystem kan vi styra allt i vår verksamhet, och det hjälper oss framåt i vår strävan att ständigt förbättra och utveckla lönsamheten och effektivitet.

I vårt arbete strävar vi efter ständiga förbättringar, och har därför identifierat ett antal fokusområden som vi sätter högt på agendan. Dessa områden gör att vi fokuserar på rätt saker och förvaltar våra styrkor, samtidigt som vi arbetar med ständiga förbättringar.

Identifierade målområden:

  • Kundnöjdhet
  • Lönsamhet
  • Trivsel på jobbet
  • Miljö