Meny
Miljö & Kvalitet
Miljö & Kvalitet - Miljöarbete - ctl00_cph1_image

Miljöarbete

För Nomor är ett fungerande miljöarbete en självklarhet, och en naturlig och integrerad del i verksamheten.  Vi har satt upp realistiska mål för att minska vår belastning på miljön och arbetar konkret med miljöfrågorna varje dag.

Ständigt förbättringsarbete

I vårt dagliga arbete finns alltid en miljömedvetenhet.  Bland annat arbetar vi för att

  1. Våra tekniker/chaufförer ska köra säkert och bränslesnålt
  2. Införa miljökrav vid inköp
  3. Källsortera aktivt

Vårt arbete ska hela tiden sträva mot att minska belastningen på miljön. I största möjliga mån försöker vi minska vår användning av kemiska bekämpningsmedel och i stället använda mekanisk utrustning, t.ex. fällor av olika slag.

Utbildning

Kompetents och medvetenhet är framgångsfaktorer för att lyckas med miljöarbete. Därför ska all vår personal ska vara utbildad i grundläggande miljökunskap.