Meny
Miljö & Kvalitet
Miljö & Kvalitet - Miljöutmaningar - ctl00_cph1_image

Miljöutmaningar

Nomors områden med störst miljöpåverkan är transporter och kemikalier. Varje vecka har vi tusentals uppdrag, både hos privatpersoner och företag. Varje år kör vi över 250 000 mil vilket ger en förbrukning på närmare 200 000 liter fossila drivmedel. Mängden kemikalier vi använder uppgår varje år till flera 100 kilo.

Därför har vi identifierat ett antal utmaningar som vi arbetar med:

  • Bränslesnål och säker körning
  • Minska kemikalieanvändandet – kompletterande miljövänliga lösningar
  • Synka ihop miljöarbetet/körningar med våra kunder så att vi får ett effektivt arbete tillsammans