Meny
Om Nomor
om_nomor.jpg

Om Nomor

Ett bolag – en organisation – vi äger driften till 100%

Nomor AB är ett publikt svenskt aktiebolag och vi är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet. Vi finns representerade med sju regionskontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder.

Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare.

Sedan 2017 är Nomor även etablerat i Norge med lokalkontor i Olso och Bergen.

Vår vision

Nomor ska uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. 

Vår affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden Skadedjursbekämpning, Matsäkerhet och Hus & Hem som gör att våra kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet.