Meny

Råttor och Möss

Med rent och städat utomhus och hemma kommer du långt, eftersom du tar bort föda för gnagarna. Se till att täta hål som leder utifrån och in till fastigheten. Tänk på att en fullvuxen brunråtta kan komma igenom en springa som är lika stor en femkrona och en liten mus kan komma in i springor som är lika liten som baksidan av en blyertspenna.

Råttor är vanligt förekommande i avloppssystemet i stadsmiljö. Därför är det viktigt att säkra upp trasiga avloppsrör i fastigheter och se till att de är hela och i gott skick.

Tänk på att det är extra noga att säkra upp din bostad när det börjar bli kallare utomhus, eftersom möss då gärna söker sig inomhus till värmen.