INFÖR SANERING

Här finner du information om vad du bör göra och tänka på inför vår skadedjurssanering eller husbocksbesiktning hos dig.
Har du frågor du ej finner svar på nedan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Se efter var bina tar sig in om boet inte är synligt. Markera med maskeringstejp var boet är eller där du ser att bina tar sig in. Alternativt lägg en enkel ritning i brevlådan som beskriver var boet/ingångshålen är. Plocka undan så att vi lätt kommer åt och förbered med stege om möjligt. Inledningsvis utförs en inspektion för att identifiera vilken typ av bi det handlar om. Vid utvändig sanering behöver ni inte vara hemma för att ta emot oss. Tänk på att bin är nyttodjur.

Identifiera var du ser flugorna, plocka bort och rengör området. Då det finns många olika arter som kräver olika metoder behöver vi först artbestämma flugan för att därefter presentera en lämplig åtgärd. Städning är i många fall en förutsättning för en lyckad sanering.

Töm all förvaring där ni har kläder och andra textilier t.ex. dukar, filtar och mattor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med mal. Malen angriper främst textilier från djurriket såsom ylle, päls, dun och fjädrar. Tvätta de plagg som går i 60 grader. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Töm köksskåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med mott eller baggar. I förebyggande syfte, förvara torrvaror i tättslutande glas eller plastburkar. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Töm skåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med pälsänger. Tvätta de plagg som går i 60 grader. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat sägs. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Töm kökskåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med fläskängrar. Fläskängrar lever på animaliskt fett och städning av spishäll och fläktgaller eller kåpa är således det första man bör göra. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Töm skåp, lådor och städa med rengöringsmedel där du upplever ett problem med silverfisk. Se till att eventuella avlopp i badrum och kök är synliga och tillgängliga. Husmorstips - blötlägg en dagstidning och låt den ligga på golvet över natten där du har problem med silverfisk så kommer silverfiskarna att dras till tidningen och nästa dag kan du plocka upp tidningen och lägga den i en tätförslutande plastpåse och slänga i soporna. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Identifiera var du sett gnagarna och om du kan se var de tar sig in i fastigheten. Gnagarna söker föda och/eller skydd så säkerställ att det inte finns någon föda att tillgå. Plocka bort fallfrukt och se till att det finns tättslutande lock över sopor. Plocka undan och markera där du sett gnagarna. Inte sällan kommer gnagarna in i fastigheten genom rörgenomdragningar, se därför till att plocka undan och rengör under diskhon.

Inför husbocksbesiktningen är det viktigt att du så långt det går underlättar för vår tekniker att komma åt vind och eventuell krypgrund. Se till att det finns stege framme. Vi vill komma åt att inspektera den bärande konstruktionen i huset.