KONTAKT

Kundtjänst

Beröm & Annat

Beröm & Annat

Här finns vi

Med vårt rikstäckande upptagningsområde från Boden i norr till Malmö i söder står vi redo att hjälpa dig oavsett var du befinner dig. Vår verksamhet är uppdelad i åtta regioner och har tjugosex lokalkontor. 
Vi är rikstäckande även i Norge, läs mer här

Nej, det finns ingen effektiv metod för spindlar idag tyvärr. Spindlar är egentligen ett nyttodjur och inte ett skadedjur.

Myrorna går in genom öppningen i dosan och tar med sig av giftet till sitt bo. Städning och placering påverkar myrdosans effekt.

Ja, din hemförsäkring täcker skadedjurssaneringar. Om du bor i lägenhet bör du kolla upp vilken försäkring din bostadsrättsförening eller hyresvärd har då skadedjursärenden ska via deras försäkring.

Definitionen av skadedjur kan beskrivas som ett djur som befinner sig på fel plats vid fel tillfälle och som orsakar olägenhet för människors hälsa, smittspridning eller obehag.

När vi har bokat en tid så läggs arbetet in på en tekniker under rätt dag för utförandet. Tekniker ringer alltid när han/hon är på väg.

Nej, fågeljobb ingår normalt sett inte i någon försäkring eller i ett grundavtal med oss, man kan däremot teckna förebyggande fågelavtal eller få hjälp i ett enstaka ärende mot faktura. Klicka här för offert.

Nej, det blir ingen självrisk på denna typ av ärenden som ingår i din försäkring.

Det är olika för olika försäkringsvillkor. För att vara säker på vad som ingår i just din försäkring så är det bästa att läsa i ditt försäkringsvillkor för din försäkring. Vanligt är dock att bostadsohyra, gnagare och virkesförstörande insekter ingår men det kan vara olika regler kring karenstider m.m. mellan försäkringarna.

Nedtagning av gamla getingbon ingår ej i försäkringar. Detta är något man kan göra på egen hand genom att t.ex. förse sig med handskar och klippa/plocka ned boet och stoppa det i en sopsäck. Släng boet på en anläggning för avfallshantering – hör med personal där om sorteringsregler.

Under "Fakta & Råd" finner du tips på förebyggande åtgärder för de vanligaste skadedjuren.

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Nej, det finns ingen effektiv metod för spindlar idag tyvärr. Spindlar är egentligen ett nyttodjur och inte ett skadedjur.

Myrorna går in genom öppningen i dosan och tar med sig av giftet till sitt bo. Städning och placering påverkar myrdosans effekt.

Ja, din hemförsäkring täcker skadedjurssaneringar. Om du bor i lägenhet bör du kolla upp vilken försäkring din bostadsrättsförening eller hyresvärd har då skadedjursärenden ska via deras försäkring.

Definitionen av skadedjur kan beskrivas som ett djur som befinner sig på fel plats vid fel tillfälle och som orsakar olägenhet för människors hälsa, smittspridning eller obehag.

När vi har bokat en tid så läggs arbetet in på en tekniker under rätt dag för utförandet. Tekniker ringer alltid när han/hon är på väg.

Nej, fågeljobb ingår normalt sett inte i någon försäkring eller i ett grundavtal med oss, man kan däremot teckna förebyggande fågelavtal eller få hjälp i ett enstaka ärende mot faktura. Klicka här för offert.

Nej, det blir ingen självrisk på denna typ av ärenden som ingår i din försäkring.

Det är olika för olika försäkringsvillkor. För att vara säker på vad som ingår i just din försäkring så är det bästa att läsa i ditt försäkringsvillkor för din försäkring. Vanligt är dock att bostadsohyra, gnagare och virkesförstörande insekter ingår men det kan vara olika regler kring karenstider m.m. mellan försäkringarna.

Nedtagning av gamla getingbon ingår ej i försäkringar. Detta är något man kan göra på egen hand genom att t.ex. förse sig med handskar och klippa/plocka ned boet och stoppa det i en sopsäck. Släng boet på en anläggning för avfallshantering – hör med personal där om sorteringsregler.

Under "Fakta & Råd" finner du tips på förebyggande åtgärder för de vanligaste skadedjuren.