MATSÄKERHET

HACCP-utbildning

För dig som redan har gått grundkursen och har kunskaper i grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll. HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer och ger dig översikt i vad HACCP är och hur den kan användas i arbetet med matsäkerhet. Under kursen varvas teori, diskussioner och grupparbeten och målet är, att efter avslutad kurs, ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett eget egenkontrollprogram. Kursen genomförs i samarbete med Restaurangtjänster.

Praktisk information

  • Omfattning: 1 heldag
  • Kursmoment: Egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. 
  • Intyg: Diplom erhålles efter genomförd kurs med godkänt resultat. 
  • Kursavgift: 1 955 kr t.o.m. 31 augusti 2019 (ordinarie pris 2 300 kr). Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Kursdatum

  • Stockholm: 29 oktober
  • Göteborg: 22 oktober
  • Malmö: 5 november

Bokningsformulär