Meny
Skadedjur
test_falla.PNG

Automatiska fällor


Råttor i avlopp och byggander är ett växande problem!

Nomor erbjuder flera patenterade smarta fällor som ger effektiva och långvariga resultat i bekämpningen av råttor. Alla fällor jobbar miljövänligt och fungerar automatiskt.

WiseBox

 

Nomor använder en patenterad råttfälla (WiseBox) som placeras längs byggnader, inomhus och utomhus. Intelligent utrustning för en effektiv och säker råttbekämpning. 
Ny teknik gör det möjligt att befria er verksamhet från råttplågan.

 

WiseBox är en helt automatisk, självtömmande råttfälla, som på kort tid utan giftanvändning avlägsnar även kraftiga råttangrepp.

 

 

Wisebox.jpg

 

 


 

 

WiseTrap

WiseTrap är miljövänlig och fungerar helt automatiskt. Fällan placeras i avloppssystemet, vilket är råttornas naturliga miljö. Råttorna trivs bra i avlopp och med denna fälla hindrar du råttorna att komma in i byggnaden.

Fällan är utrustad med värme och rörelsesensorer. När en råtta passerar fällan registerar den av dess kroppsvärme. Detta gör att fällan aktiveras och råttan avlivas snabbt och smärtfritt, och råttan sköljs sedan iväg med avloppsflödet.  

WiseTrap kan genomföra systematiska bekämpningsplaner som:

  • Fungerar snabbt och effektivt
  • Avlägsnar i stort sätt alla råttor i avloppssystemet
  • Kontinuerligt anpassas efter den aktuella situationen
  • Är miljövänlig och helt giftfri
  • Fällan skickar SMS meddelande
  • Problemfri spolning och kamerainspektion
  • Insatsen kan snabbt och enkelt flyttas till nya områden
  • Råttplågan i ett område avlägsnas snabbt
  • Resistens har ingen betydelse

 

Råttfällan består av en fälla och en elektrisk styrenhet som båda monteras enkelt från markytan av Nomors tekniker.

WiseTrap_2.png


RAT-EXX

Effektivt stopp mot råttor i avloppssystemet. Elektroimpulser stoppar råttor att ta sig in i fastigheter via avloppssystem. En effektiv, enkel och miljövänlig metod.

Råttstoppet monteras på fastighetens serviceledning. Antingen i fastighetens källare/bottenplan eller i mark utanför fastigheten. 

På flera håll nämns att antalet ökat med 50 % per år. Det är nästan omöjligt att bli av med råttor i det kommunala avloppsnätet. Det är därför viktigt att hindra råttorna från att komma in i fastigheternas avloppssystem.  

RAT_EXX.jpg


Kontakta oss för mer information