Meny
Skadedjur
fagel.jpg

Fågelskydd

Fåglar kan förorsaka problem, nedsmutsning och materiella skador, men också skapa förutsättningar för spridning av smitta, mikroorganismer och skadedjur

Skräddarsydda lösningar

Nomor är specialister på fågelssäkring. Våra utbildade skyddsjägare och tekniker kan utföra skräddarsydda lösningar för just din anläggning eller fastighet. Vi har tillgång till all slags fågelskydd från de ledande leverantörerna i Europa.

Permanenta lösningar i form av nät, piggar, vajrar och elskenor som är designade för att inte synas eller störa arkitekturen är ofta det bästa sättet att hindra etableringar av fåglar på fastigheter, skyltar och lampor. 

Att förebygga problem är ofta ekonomiskt effektivare än att rycka ut när skadan redan är ett faktum. Det kan röra sig om igensatta dagvattenavlopp eller skorstenar, nedsmutsade fasader och skyltar eller spridning av bakterier, kvalster och insekter. Metoderna är beprövade och effektiva.

Att fåglar kan smutsa ner och förstöra är knappast någon nyhet. Men att fåglar kan vara en betydande smittspridare är kanske inte lika känt. Avföring, fjädrar och bomaterial skapar förutsättningar för tillväxt och spridning av mikroorganismer. Även insekter och kvalster trivs tillsammans med fåglar.

Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys