Meny
Skadedjur
sanering.jpg

Saneringar

Nomor arbetar med förebyggande och miljövänlig skadedjursbekämpning vilket innebär att man alltid ser till alternativa metoder där dessa är fullgoda alternativ till kemisk bekämpning. Arbetet inleds med en analys av det aktuella problemet och en handlings- och saneringsplan tas fram enligt överenskommelse med kunden.
  
Om du har problem kan vi erbjuda:

  • Sanering av bostadsohyra och andra skadedjur
  • Sanering av träskadeinsekter
  • Etablering av gnagarskydd och bekämpning av gnagare
  • Fågelsäkring och fågelsanering
  • Desinfektion av mikroorganismer
  • En rad andra saneringar relaterade till vårt tjänsteutbud 


Samtliga saneringar utföres enligt gällande lagar och anvisningar och av behörig personal.

Kontakta oss så får du veta mer om våra saneringstjänster