Meny
Skadedjur
Ny_bild13.JPG

Utbildningar

Kundanpassade utbildningar 

Det finns många områden som den som sysslar med skadedjur ska ha kunskap om eller känna till. Det mest effektiva sättet för att koppla samman nyvunna kunskaper med den egna verksamheten är att genomföra utbildningen på den egna arbetsplatsen och med det egna arbetet som utgångspunkt.

Kursen utformas specifikt för företaget. Fakta och generella regler kan direkt kopplas till det dagliga arbetet, teori varvas med praktiska exempel, och på så vis får utbildningen större genomslagskraft. Om det finns identifierade problemområden i produktionen kan dessa särskilt lyftas fram under utbildningen.

Kundanpassade utbildningsprogram förekommer bland annat inom dessa områden:

  • Skadedjurskontroll
  • Virkesförstörande insekter
  • Vägglöss utbildningar specialiserade för hotellpersonal
  • Vägglöss utbildningar specialiserade för vårdpersonal
  • Virkesförstörande utbildningar för besiktningsmän och hantverkare
  • IPM utbildningar för mat och tillverkningsindustrin
  • Integrated Pest Management (IPM)
  • Företagsanpassade utbildningar som matchar just ditt behov


Utbildningar Matsäkerhet

Läs mer om våra utbildningar här

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar