Meny
Matsäkerhet
Ny_bild13.JPG

Utbildningar

Nomor erbjuder en mängd olika lärarledda och webbaserade utbildningar inom matsäkerhet. Här nedan presenteras våra aktuella utbildningar.


Alla lärarledda utbildningar kostar: 2 300kr/pp. Rabatteras vid gruppbokning. 

Hygienkörkort

Hygienkörkortet är Nomors unika kostnadseffektiva webbutbildning.

Webbaserad utbildning som vänder sig till dig som själv vill kunna bestämma när du vill genomföra utbildningen och undvika resor. Hygienkörkortet är en grundutbildning i livsmedelshygien som vänder sig till alla som hanterar någon form av livsmedel.

Praktisk information


Grundkurs i livsmedelshygien och egenkontroll

Kunskap kring livsmedelshantering och hygien

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum och praktisk information


Fördjupningskurs egenkontroll och HACCP

Matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer och ger dig översikt i vad HACCP är och hur den kan användas i arbetet med matsäkerhet.

Den här kursen vänder sig till alla som är ansvariga för egenkontrollprogrammet eller personal som har intresse av HACCP.

Kursdatum och praktisk information


Allergikurs

 

En endagsutbildning i födoämnesallergi för att utveckla era kunskaper kring allergier och allergikost. Utbildningen har som syfte att utveckla säkerhetstänkandet beträffande allergener hos deltagarna. Deltagarna får insikt om vad allergener är, vad som kan hända om ett allergen finns där det inte ska finnas och hur man kan arbeta för att förhindra detta. Deltagarna ska direkt, dagen efter kursen, kunna använda sina nya kunskaper i sitt arbete.

Kursdatum och praktisk information


KRAV-utbildning

För er som funderar på eller håller på att KRAV-märka ert kök. Utbildningen tar upp det man behöver veta för att klara en KRAV-certifiering. 

Kursdatum och praktisk information


Nomor erbjuder även utbildningar som:

  • Vägglöss utbildningar specialiserade för hotellpersonal
  • Vägglöss utbildningar specialiserade för vårdpersonal
  • Virkesförstörande utbildningar för besiktningsmän och hantverkare
  • IPM utbildningar för mat och tillverkningsindustrin
  • Företagsanpassade utbildningar som matchar just ditt behov 


Vill du veta mer om våra utbildningar kan du maila till 
utbildning@nomor.se alternativt vår kundtjänst på 0771-122 300 så hjälper vi dig.


För er som funderar på eller håller på att KRAV-märka ert kök. Utbildningen tar upp det man behöver veta för att klara en KRAV-certifiering. 

Fördjupningskurs egenkontroll och HACCP