Meny

Fördjupningskurs egenkontroll och HACCP

Matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter

För er som redan har gått grundkursen och har kunskaper i grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll. På denna fördjupningskurs tar vi upp mer om egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. Målet är att efter avslutad kurs ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett eget egenkontrollprogram.

Under dagen varvas teori, diskussioner och grupparbeten. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du ett diplom som dokumenterar dina kunskaper. Kursen genomförs i samarbete med Restaurangtjänster.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer och ger dig översikt i vad HACCP är och hur den kan användas i arbetet med matsäkerhet.

Kurslängd: 1 heldag

Anmälan: Klicka här eller ring 0771-122 300

I kursen HACCP i teorin ingår kursdokumentation, lunch och fika.
Efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.

Utbildningsorter och datum:

Stockholm 10 April kl 09.00-16.00  
Göteborg 2 April kl 09.00-16.00
 
Malmö 7 Maj kl 09.00-16.00