Meny

Grundkurs livsmedelshygien och egenkontroll

Kunskap kring livsmedelshantering och hygien

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Kursen genomförs i samarbete med Restaurangtjänster och är en grundkurs, inga förkunskaper krävs.

Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.

Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. 

Kurslängd: 1 heldag

Anmälan: Klicka här eller ring 0771-122 300

I kursen ingår kursdokumentation, lunch och fika.
Efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.

Utbildningsorter och datum:

Stockholm 27 Augusti kl 09.00-16.00  
Stockholm 17 Spetember kl 09.00-16.00  
Stockholm 8 Oktober kl 09.00-16.00  
Stockholm 29 Oktober kl 09.00-16.00  
Stockholm 19 November kl 09.00-16.00  
Stockholm 12 December kl 09.00-16.00  
Göteborg 6 Spetember kl 09.00-16.00  
Göteborg 29 Oktober kl 09.00-16.00  
Göteborg 4 December kl 09.00-16.00  
Malmö 24 September kl 09.00-16.00   
Malmö 31 Oktober kl 09.00-16.00   
Helsingborg 8 Oktober kl 09.00-16.00   

 

 

 

 


 

 

 

 


Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.