Meny

Grundkurs livsmedelshygien och egenkontroll

Kunskap kring livsmedelshantering och hygien

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Kursen genomförs i samarbete med Restaurangtjänster och är en grundkurs, inga förkunskaper krävs.

Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.

Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. 

Kurslängd: 1 heldag

Anmälan: Klicka här eller ring 0771-122 300

I kursen ingår kursdokumentation, lunch och fika.
Efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.

Utbildningsorter och datum:

Stockholm 11 december kl 09.00-16.00  
Stockholm 25 januari kl 09.00-16.00  
Stockholm 5 februari kl 09.00-16.00  
Stockholm 26 februari kl 09.00-16.00  
Stockholm 14 mars kl 09.00-16.00  
Stockholm 26 mars kl 09.00-16.00  
Stockholm 16 april kl 09.00-16.00  
Stockholm 8 maj kl 09.00-16.00  
Stockholm 28 maj kl 09.00-16.00  
Göteborg 12 februari kl 09.00-16.00  
Göteborg 27 mars kl 09.00-16.00  
Göteborg 23 april kl 09.00-16.00  
Göteborg 21 maj kl 09.00-16.00  
Norrköping 19 mars kl 09.00-16.00  
Malmö 19 februari kl 09.00-16.00   
Malmö 14 maj  kl 09.00-16.00   
Helsingborg 26 mars  kl 09.00-16.00   
Umeå 22 mars kl 09.00-16.00  

 

 

 

 


 

 

 

 


Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.